Vi sætter fokus på vores
stærke samarbejde med omverdenen

 
El installatør 2.jpg
 

Om konferencen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder 40 videregående uddannelser, der alle har en tæt kobling mellem teori og praksis.

På alle uddannelser indgår talrige projekter, der involverer virksomheder og offentlige institutioner, og for at markere det vigtige samarbejde lancerer vi en ny årlig konference med fokus på de studerendes innovation og forskning i og med omverdenen.

På dagen præsenteres de bedste studenter innovations -og forskningsprojekter fra det forgangne år. Det er de studerende selv og de virksomheder de har udviklet sammen med, der står bag præsentationerne. 

På konferencen vil der også være indlæg og debatter om betydningen af og potentialerne ved de studerendes innovation og forskning.

Du vil møde talentfulde studerende, engagerede erhvervsfolk og ledere fra erhvervslivet og uddannelsessektoren.

Konferencen er gratis.